Wat is een marketing campagne?

Een marketing campagne is een reeks uitingen of activiteiten die gedurende een bepaalde periode worden getoond of uitgevoerd. Een marketingcampagne wordt gestart om binnen deze periode zoveel mogelijk aandacht te genereren voor het bedrijf, het product of een dienst. Vaak worden marketingcampagnes ook ingezet om een actie te communiceren.

Het is van groot belang dat het doel van de campagne duidelijk is voor de organisatie. Zo bestaat er een verschil tussen bovengenoemde actiematige campagnes, die gericht zijn op snel resultaat, en generieke imago campagnes. Generieke campagnes zijn gericht op het creëren of verbeteren van het beeld dat er bestaat van je organisatie. Hierbij is het korte of lange termijn resultaat het verschil. Als het niet duidelijk is welk doel de campagne dient, kan er miscommunicatie ontstaan binnen de organisatie.

Een marketing campagne kan een enkele vorm van communicatie bevatten, zoals een advertentie of een nieuwsbrief. Maar vaker bestaat een campagne uit meerdere uitingen en activiteiten tegelijkertijd. Bijvoorbeeld: een bedrijf organiseert een event dat bij bestaande klanten onder de aandacht wordt gebracht. De manier om dit kenbaar te maken zou een nieuwsbrief kunnen omvatten, ondersteund met een belronde van het campagne team.

Naast het doel en de wijze waarop de campagne wordt uitgevoerd is het tevens van belang om na te denken over de doelgroep. Op welke personen richt de campagne zich? Ook dit kan generiek of specifiek worden ingevuld.