Wat is een marketingmix?

De marketingmix is een combinatie van factoren die van invloed zijn op het imago van een merk, product of organisatie. De marketingmix kan door marketeers worden ingezet om invulling te geven aan de marketingstrategie.

De concrete uitwerking van de marketingmix is onderdeel van het marketingplan. Het doel van de marketingmix is het positioneren van de organisatie op de markt; dan wel initieel, dan wel ter versterking van de positie ten opzichte van concurrenten.

Welke factoren een rol spelen zijn per situatie verschillend. De traditionele mix bestaat uit 4 onderdelen. Aan deze 4 factoren is later een 5de toegevoegd.

Samen worden ze ook wel de 5 P’s genoemd:

  1. Product

– alles dat te maken heeft met het product of de dienst van de organisatie. Denk aan alle eigenschappen van het product of de dienst; verpakking, naam, serviceniveau etc.

  1. Prijs

– alles dat van invloed is op de prijs van het product of de dienst van de organisatie. Denk aan flexibele of vaste prijs, kortingen, abonnementsopties etc.

  1. Plaats

– alles dat van invloed is op de manier waarop het product of de dienst bij de afnemer terecht komt. Denk aan distributiewijze, afneemlocatie, resellers etc.

  1. Promotie

– alles dat te maken heeft met de manier waarop het product of de dienst wordt gecommuniceerd naar de buitenwereld. Denk aan reclamemateriaal, online zichtbaarheid, (direct) marketing campagnes etc.

  1. Personeel

– alles dat te maken heeft met de manier waarop het personeel het product of de dienst uitdraagt. Denk aan klantvriendelijkheid, bereikbaarheid, flexibiliteit etc.

De marketingmix geeft richting aan de marketingstrategie van een organisatie. Elk onderdeel is even belangrijk om de strategie te laten slagen. Wel kan het zwaartepunt van iedere P in de mix per organisatie verschillen. Een non-profit bedrijf zal wellicht een andere invulling geven aan de marketingmix dan bijvoorbeeld een prijsvechter.

Een belangrijk onderdeel voor het maken van de marketingmix is marktonderzoek. Door de wensen en behoeftes van de doelgroep te achterhalen wordt bepaald waar het zwaartepunt ligt.